Vaśmikancovaja

by Vojstrau

supported by
ewang
ewang thumbnail
ewang Mysterious and heavy, with a great atmosphere. This is an amazing listen. Favorite track: Paŭstań.
/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

    €3 EUR  or more

   

 • Full Digital Discography

  Get all 5 Vojstrau releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Vaśmikancovaja, Azure Lakes, Kurjan Vuitti, Zorny Šlach [Single], and Paŭstań. , and , .

    €3.50 EUR or more (50% OFF)

   

1.
2.
3.
4.
5.
01:58
6.
04:43
7.

about

Vaśmikancovaja (zorka)
in translation is "eight pointed star", octagram.

credits

released November 18, 2016

All music and lyrics by Aleh Zielankievič.

Session musicians:
Vitautas Kashkurevich - guitars recording
Raman Sałonikaŭ - acoustic guitar recording
Artur Matveenko - some help with synths on track 6
Theodor Borovski - drums

Production:
Mixed and mastered by Gennady Kharitonov at BR Studio
Co-produced by Vladimir Lehtinen

Interesting:
Track №6 (Paŭstań) is re-composed and re-recorded song from Wartha album "Paŭstań" released by Stygian Crypt productions in 2013.

Artwork by Aleh Zielankievič

tags

license

all rights reserved

about

Vojstrau Minsk, Belarus

Metal band from Minsk, Belarus.

contact / help

Contact Vojstrau

Streaming and
Download help

Track Name: Vaśmikancovaja
Zymknuła ciemra svaju pastku,
Zžerła tvaje zory,
Raskinuła kryły arliny,
Iskry nie hublaj.
Žalezny pach svabody,
Stalovaj voli vyj
Pačuj, raskvitniej pramieńniem.
Adšukaj.

Raskvitniej, jak vir ahnisty, zavyj,
Paklič, kab čuli ŭsie kurhany.
Lichtarnym śviaci pa lasach śviatłom,
Nastaŭ čas źbirać kamiani.

Pryjdzi, Źmiainy Car!
Zahraj, Symon, dudar!
Ravi, kašłaty cmok!
Śpiavaj pakul jo moc!

Lazom chvaistym zrež z siabie,
Vadoju zmyj žach-ciemru.
Niachaj ža rany zarastuć imchom,
Busłovym pierjem!
Nie adstupaj u ciemru,
Paŭstancam budź, prašu!
Ty nia rab!
Adšukaj.

Les pačuje tvoj radasny vyj,
Ty voŭk stalovy, ty tur, vaŭkałak.
Dzicia sivoha Piarkunasa,
Nastaŭ čas źbirać kamiani.

Pryjdzi, Źmiainy Car!
Zahraj, Symon, dudar!
Ravi, kašłaty cmok!
Śpiavaj pakul jo moc!

I horka popiełu razharycca znoŭ,
Jak ściužu rubić kantam ciopłych pramianioŭ,
Jak sonca jasi cień, tak zory režuć noč,
Ty bačyš, paŭstaje Jana, Vaśmikancovaja!

Pryjdzi, Źmiainy Car!
Zahraj, Symon, dudar!
Ravi, kašłaty cmok!
Śpiavaj pakul jo moc!

Pryjdzi, syn bliskavic...
Pryjdzi, uładar...
Pryjdzi, syn bliskavic...
Dy raspali ahoń.
Track Name: Nia źziajuć
Nam śviedki stary kamiani,
Ruiny. Bolš nia źziajuć,
Hladziać, maŭčać svajoj iržoju
Miečy dy siakiery.
I raskapanyja ŭ hlinach
Vačnicy ich uładara
Nam kažuć tolki škadavać
Jaho zrublony kostki.

Ravie navakał ceły śviet,
Pałaje da niabiosaŭ...
Žyviołaŭ vypuščaje, źmiejaŭ
Kaliści-čałaviek.
Kastryšča ŭžo zhinaje,
Unosić vietram popieł naš
Pa horach i pa rekach
Nam užo nieznajomych.

Ad kroplaŭ baronić słabyja uhli,
Jak zorki, zichciać u ciemry čyrvańniu...

Zorka Vieniera
Paviadzie ŭ šlach
Da śviatła.
Askiepki pramiani
Źlečać, znoŭ źbiruć ich.

Apošni kondar
Nad Kardyłjerami Damiejki
Pralataje,
Taki padobny.
Dvuhłavy despat
Naparu ź biełymi arłami raździraje
Da kryvi, irvie da kostak.
Usio mieniej j mieniej litar,
Aroł ich kresliŭ,
Na kavałki jrvaŭ,
Nia moh zhłynuć,
Chrypieŭ, vanitavaŭ.

Tamu jość śviedki:
To kryžy,
Jakija z vałunoŭ źciasany,
Stajać miž drevaŭ i na poli,
Hatovyja abniać
Luboha, chto byŭ paviartany.
Track Name: Dundara žorny
Trymcieła ŭdzień śpioka,
Jon ruchaŭsia na spad,
I pad nahami byŭ piasok suchi,
A nad im chmary.

Śviniec napoŭniŭ nieba,
Nibyta atramant ŭ vodach
Raskivitaŭ, i hleba
Čakała niešta,
Jak i ja.

Mahutnyja chvali,
Što bačyŭ, pakryli daždžom.
Schililisia sosny
Pad poŭnačy ŭładarom.

Dundara žorny nad usim,
Jon ciemru niščyć,
Seje promni jon žyvym.
Rahaty źmiej, chavajsia ŭ moch,
Bo voś -
Maich niabiosaŭ rušyć boh!

Rušyć jon pa-nad usim,
Pa-nad vadoju,
Pa-nad ziamloj.
Rušyć jon, bliskavicaŭ uładar,
Moj haspadar.

Chałodnyja streły,
Stalovyja kropli daždžu.
Pačuj jaho śpievy
Pad liru małankavu.

Rypieli strechi, vyli
Navale ŭśled,
Lasy ŭ prypadkach hamanili,
Ja ruki radasna ŭzdymaŭ.
Track Name: Niapieranosnaść
Tak daloka, jak bačać vočy,
Nieŭzaranaje pole stajała.
Aničoha na im, tolki zamkaŭ pył
Pa chrybtach kurhanoŭ raskidała.
U samocie chadzili ŭ biezdań,
Niekatoryja - chvorym hurtom.
Ziernie kidali, ryli dałoniami
I čakali, kali ž budzie złom.

Malavali kryvioju pa hlebie,
Ratavali kožny rastok,
Svaje kostki puščali na strechi ich,
Biez chistańniaŭ prymaja vyrok.

Ja zabju ciabie za heta!
Pad praklon durny tvoj radavod!

Budzieš polem, budzieš pustelniaj!
Hvałtam ziernie, ziernie hłytaj!
Praz vačnicy prarvucca kareńni,
Budzieš viedać, chto lepšy rataj.
Šyzym mocham pakryjecca skura,
Aplacie tvajo serca łaza,
Rastvaryšsia ŭ ściablinach čarota,
Prahłynie tvaju dušu dryhva.

Usio, što lubiš - prahłynie Vieniera,
Va što vieryš - spalić śviatłom.
Ty jość ciemra, ty vorah, złačynstva.
Kab ciabie zžer jaskravy ahoń!

Ja zabju ciabie!
Ja atruču tvoj sabačy rod!
Zrujnavaŭ svaje ja łancuhi!
Pad praklon durny tvoj radavod!

Da samych miežaŭ pahonia.
Da ŭskrajku samaha dušy
Imčy.
Lazo zaniesiena nad sercam,
Nie pachiśniecca vieršnika ruka.
Rubi z plača!

Jakaja sprava ŭ ciabie była
Da čužych askiepkaŭ,
Da čužoha śviatła?
Ja zabju ciabie.
Track Name: Paŭstań
Паўстань з народу нашага, Прарок,
Праяваў бураломных варажбіт,
І мудрым словам скінь з народу ўрок,
Якім быў век праз ворагаў спавіт!

Збяры ў адну ўсю Беларусь сям’ю.
Вазьмі з яе прысягу і зарок,
Што не прадасць сябе, сваю зямлю…
Зняць путы бацькаўшчыне ўстань, Прарок!

Паўстнь з народу нашага, Пясняр,
Былых і будучых вякоў баян,
І ў бурны кліч, як буры ўдар,
З віхрамі загудзі пад звон кайдан!

Гудзі над Беларусяй з краю ў край,
У сэрцах спячых распалі пажар,
Над курганамі перуном зайграй!
Збудзіць нябожчыкаў паўстань, Пясняр!

Паўстань з народу нашага, Ваяк,
І волатам на вогненным кані
Народ аграблены — бы з торб жабрак —
За бацькаўшчыну павядзі ў агні!

Дахвалы шлях айчыне пакажы,
Змяці з палёў яе чужых бадзяк,
На стражы стань гранічнае мяжы…
Свой край заваяваць паўстань, Ваяк!

Паўстань з народу нашага, Ўладар,
Адбудаваць свой збураны пасад,
Бо твой народ забыў, хто гаспадар
І хто яго абдзёр з каронных шат.

На Ўладара жджэ Беларусь даўно.
І жджэ цябе ўладарства Божы дар,
Вялікае, магутнае яно…
Пад беларускі сцяг прыйдзі, Ўладар!

1919 by belarusian poet JANKA KUPAŁA.
Track Name: Jak vir ahnisty
Spačatku - tolki moch,
Nad im chvajovy streły.
I honić pasivieły -
Tak adychodzić ledavik.

Krychu paźniej – vuholle,
Rypieńnie škarłupy,
Žadańnie ŭbačyć pramiani,
Udychnuć
Hłytok pavietra.

Na jhołkach sosnaŭ blaskat załaty,
Ružovy chmary, rudy vałasy.

Adkinuć usie sumniovy,
Ničoha nie zvažać.
Napierad! Biez marnoty,
I bolš nie zasynać.

Byccam vir ahniavy,
Raskryvajucca kryły.
Ja novy dzień, ja nadyšoŭ,
Łusku skinuŭ ja.

Jak vir ahnisty ŭźvicca,
Vyprastacca, nie schilacca.
I pad svajoju zorkaj
Nikoli nie bajacca.
Nie zdavacca.

Samotny šery źmiej
Paŭzie, što praz huščary.
Mietałam ablazaje skura -
Raniaju kolcy ja.

I zbroja ŭźniata dahary,
Čuj da niabiosaŭ roŭ!
Lažać la stopaŭ łancuhi.

Byccam vir ahniavy,
Raskryvajucca kryły.
Ja novy dzień, ja nadyšoŭ,
Łusku skinuŭ ja.